1, INFORMATIZACIJA POSLOVANJA STOMATOLOSKOG CENTRA BUKOVEC

Broj projekta: KK.03.2.1.19.0113

Kratki opis projekta:

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i jačenje tržisne pozicije kroz automatizacija i povezivanje proizvodnih procesa između stomatološkog odjela i dentalnog laboratorija uporabom rješenja na podlozi informatičko-komunikacijskih tehnologija. lmplementacija IKT-a će doprinjeti velikoj uštedi u vremenu, preciznosti i kvaliteti terapije te izradi zubnih izradaka i nadomjestaka. lmplementacija ERP-a unaprijediti će upravljanja poslovnim procesima i komunikacije s pacijentima, što će omogućiti podizanje kvalitete usluge na još viši nivo, smanjiti trškove, ostvariti uštede u vremenu, povćati prihode i otvoriti nova radna mjesta.

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i zauzimanje tržišne pozicije, povećanje prihoda i izlazak na globalno tržište.

Rezultati projekta

 1. Optimizacija i integracija svih poslovnih procesa - 6 Nabavom i implementacijom integrirano ERP sustava, poboljšati će se upravljanje svim poslovnim procesima te povećati efikasnost poslovanja kroz bolju učinkovitost korištenja svih resursa tvrtke, kroz povezane procese i korištenje zajedničkih baza podataka, CRM sustava za praćenje kupaca te donošenje boljih poslovnih odluka i boljeg upravljanja daljnjim rastom firme.
 2. lntegracija i automatizacija proizvodnih procesa povezati će se poslovni procesi uzimanja digitalnog otiska, obrade i dizajna u ordinaciji putem nabave intraoralnog skenera, digitalna komunikacija sa 3D printerom radi izrade modela koji se šalju na obradu i proizvodnju CAD/CAM sustav.

Mjerljivi pokazatelji rezultata projekta su:

 • poveianje prihoda za 58%
 • nova 2 otvorena radna mjesta
 • poboljšano 7 poslovnih procesa
 • smanjeni materijalni troškovi
 • povećana produktivnost za 20%

Zbog povećane potrainje i bržeg izlaska na tržište gotovih proizvoda, te zauzimanja povoljnije tržišne pozicije ispred konkurencije, tvrtka mora investirati u navedenu opremu, ali u kratkom roku, koji je potreban za snažni izlazak na tržište.
 

Naziv korisnika: Stomatološki centar Bukovec d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 749.731,27 HRK

EU sufinanciranje projekta: 479.828,00 HRK

Razdoblje provedbe preojekta: 01.12.2019. - 01.05.2021.
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Krunoslav Bukovec, voditelj projekta, email: stom.centarbukovec@gmail.com

https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

2. Proširenje kapaciteta Stomatološkog centra Bukovec ulaganjem u opremu visoke tehnologije

Broj projekta: KK.03.2.1.05.0357

Kratki opis projekta: Projektom se planira povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije Stomatološkog centra Bukovec na domaćem i međunarodnom tržištu. To će se postići realizacijom ovog projekta odnosno proširenjem kapaciteta dentalnog laboratorija nabavom nove opreme i pokretanjem djelatnosti opće stomatološke prakse za koju je Centar također registriran u kojoj će se zaposliti stomatološki tim u sastavu doktor/ica dentalne medicine i dentalni/a asistent/ica. Prednost ordinacije dentalne medicine u Stomatološkom centru Bukovec je već uhodani zubotehnički laboratorij koji će osim za vanjske ordinacije proizvodite fiksne i mobilne protetske nadomjestke za ordinacije Centra u čijem je sastavu. Moderniziranjem laboratorija otklanja se potreba da se za dio proizvodnog procesa koriste vanjske usluge i postići će se bolje upravljanje vremennom. Na ovaj način će se neki stomatološki postupci moći obaviti u jednoj posjeti pacijenta ordinaciji za koje je u ordinacijama koje nemaju vlastiti moderni laboratorij potrebno više dolazaka.

Ciljevi projekta:

 • Povećanje prihoda
 • Uvođenje usluga opće dentalne medicine i zapošljavanje
 • Širenje tržišta
 • Rezultati projekta
 • Nabava opreme visoke tehnologije za dentalni laboratorij i stomatološku ordinaciju te edukacija zaposlenika.

 

Naziv korisnika: Stomatološki centar Bukovec d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 892.232,54 HRK

EU sufinanciranje projekta: 330.325,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 19.01.2017.– 19.12.2018.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Krunoslav Bukovec, voditelj projekta, email: stom.centarbukovec@gmail.com


https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

3. Proširenje proizvodnih kapaciteta dentalnog laboratorija

Broj projekta: KK.03.2.1.06.0387

Kratki opis projekta: Svrha projekta je povećanje konkurentnosti proširenjem i modernizacijom proizvodnih kapaciteta te postizanjem konkurentije cijene gotovih proizvoda uvođenjem novih tehnoloških rješenja u proizvodni proces nabavom CAD/CAM sustava što će doprinjeti povećanju prihoda, produktivnosti i novom zapošljavanju.

 

Ciljevi projekta:

 • Povećanje prihoda
 • Uvođenje novih tehnologija i proširenje palete proizvoda
 • Širenje tržišta
 • Rezultati projekta
 • Nabava opreme visoke tehnologije u proizvodni proces dentalnog laboratorija i edukacija zaposlenika za rad na CAD/CAM sustavu.

 

Naziv korisnika: Stomatološki centar Bukovec d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 645.695,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 16.04.2018.– 16.12.2018.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Krunoslav Bukovec, voditelj projekta, email: stom.centarbukovec@gmail.com


https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija